AVALEHT — ETKAL - Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL) on turunduse ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate  äriühingute (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmade) või nende liitude ühendus. 

Kõiki Eestis turunduskommunikatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ühendav liit asutati 2013. aastal.  ETKALi eelkäijateks võib lugeda 1998. aastal asutatud Eesti Reklaamiagentuuride Liitu ja 2005. aastal asutatud Üritusturundusagentuuride Liitu.

Alates 2014. aasta veebruarist tegutseb juhatus koosseisus:    

Tõnu Kõva 
Jüri Luud
Pärtel Vurma
Ken Matsalu