JUHISED — ETKAL - Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit

Eeskirjad ja soovituslikud juhendid 

Käesolev peatükk koondab valdkonnaga seotud soovituslikke juhendeid ning vajalikke viiteid seadustele ja normatiivaktidele.